Historie

počet článků na stránku
zobrazit vše
(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Žižkovy schody


Naproti Hrubé Skále stojí vysoká skála Prachovna. Vypráví se, že kdysi za husitských válek přitáhl Žižka se svým vojskem také pod Hrubou Skálu. Marně přemýšlel, jak se dostat na nepřístupný hrad, trčící na vysoké skále jako orlí hnízdo.

Pak dostal nápad. Obsadí skálu Prachovnu a odtud přiměje posádku hradu, aby se vzdala, buď obležením, nebo útokem.

Jak se však mohl dostat na Prachovnu, když byla stejně nepřístupná jako Hrubá Skála? Žižka si věděl brzy rady. Poručil tesat do skály schody. Když ruce bojovníků umdlévaly, tu se prý sám chopil kladiva a dláta, a nedbaje únavy, sám dílo dokonal.

Vystoupil s vojskem na Prachovnu a vzbudil ve zpupném panském sídle zděšení. Zjistil ale, že odtud vede vzhůru jen úzká skalní rozsedlina, kterou obránci hradu včas zatarasili. Zatarasili tak, že by skrz ni neproklouzla ani myška. I poznal, že Hrubá Skála je tvrdším oříškem, nežli si představoval. Nechtěl ztrácet čas dlouhým obléháním ani darmo prolévat krev svých bojovníků, proto od Hrubé Skály odtáhl. Vzdal se místa, které ho stálo tolik mozolů a potu.

Vzpomněl si prý na svůj nezdar u Kosti a zvolal rozhořčeně: "Kost patří psu, Hrubá Skála čertu!" Na památku po něm tu zbylo přes čtyřicet schodů vytesaných ve skále. Lidé jim říkají Žižkovy schody.

V dolní části Prachovny, při silnici vedoucí na Trosky, jsou ve skále vytesána jména celé dynastie kdysi známých loutkářů Meiznerů a Rumlů. Po celý rok hrávali dětem i dospělým na vesnicích i ve městech vlastenecké hry. Proto se Prachovně také říká "skála loutkářů".

 

Dalších 10 zastavení v Českém ráji, Jaroslava Velartová, 1996

článek převzat z www.cesky-raj.cz - velmi pěkně zpracovaných stránkách o Českém ráji - jejich návštěvu doporučujeme..!


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Jak vznikl Zebín


Blízko Jičína na samém konci vesničky zvané Sedlištky, měl chalupu chudý sirotek Václav. Od rána do večera se lopotil na malém políčku. Úrodu mlel, jako všichni z vesnice, v hořením mlýně v nedaleké Železnici. Tak poznal Václav mlynářovu dceru Marii, hezké a hodné děvče. Marně se o ní ucházeli chlapci z okolí. Dala své slovo Václavovi a slíbili si, že se vezmou.


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Zaklínání ďáblů na Frýdštejně


Nad krásným maloskalským údolím strmí na několika nepřístupných skalách mocné rozvaliny s mohutnou věží. Je to hrad Frýdštejn.Vypráví se o něm tato pověst...


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Vodník na Vidláku


V Rovensku žil kdysi starý Kořínek se synem. Chlapec byl mladý, nedávno se vrátil z vojny. Byl šikovný a pracovitý, a tak pomáhal otci sadařit. Sad měli trochu z ruky, až u Vidláku. Proto tam měli také boudu na hlídání. Jednou, bylo to o posvícení, se zachtělo mladému Kořínkovi jít k muzice do Rovenska. Hlídal sám, a tak peřiny z boudy, kde spával, schoval pod keř, aby je někdo neukradl, a šel.


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - U Tří Svatých


Na trase mezi Bosní a Kněžmostem stávaly před dávnými lety sochy tří svatých. Vypráví se, že na kopci Hrádku býval za starých časů pevný hrad, kde vládla urozená kněžna. Na nedalekém Valečově sídlili její přátelé, ke kterým často zajížděla. Protože cesta byla velmi svízelná, dala postavit dlouhý most, spojující Hrádek s Valečovem, aby se vyhnula útrapám špatné jízdy. Podle tohoto mostu má prý jméno i městečko přilehlé k Hrádku.


počet článků na stránku
zobrazit vše
• Copyright © 2003-2011 Prackov | Partneři: Rejnok IT počítače Turnov | Tvorba internetových stránek, bitmapové a vektorové grafiky | Matrace | Veterinární léky - internetový obchod | První Turnovská realitní kancelář | Jawa 500 OHC Český ráj | Ubytování Chata na Červenici | Ubytování v Českém ráji - Sedmihorky | Veterinární klinika Turnov | Obec Všeň | Společenské šaty na míru