Historie

počet článků na stránku
zobrazit vše
(Miloš, přidáno 30. 9. 2010)

Žádost o zapsání kulturní památky


foto

Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově si vás dovoluje informovat, že jsme podali žádost o grant (stále však budeme zkoušet všechny další možnosti získání finančních prostředků na financování úpravy okolí kapličky, opravy památníku padlých a rekonstrukci kaple samotné). Dále máme tu novinku, že Darovací smlouvy mezi panem Miroslavem Židů a Občanským sdružením za záchranu kapličky na Prackově byly podepsány a vloženy na katastrální úřad s návrhem na vklad vlastnického práva ve prospěch občanského sdružení. Zároveň přikládáme znění Návrhu na prohlášení věci za kulturní památku. 


(Miloš, přidáno 29. 9. 2009)

Kniha "Za tajemstvími kraje pod Kozákovem"


region.turnovsko.com/
Vážení příznivci historie našeho kouzelného kraje! Pravděpodobně v polovině října 2009 vyjde v nakladatelství Presstar s.r.o.  v Modřišicích publikace Ladislava Šourka nazvaná „Za tajemsvími kraje pod Kozákovem“. Knížka vznikla přepracováním a doplněním serie článků „Za tajemstvími mlýnů a rybníků na Libuňce a na Stebence“, která kdysi vyšla ve sborníku Od Ještěda k Troskám v Turnově. Tato starší práce je upravená a doplněná o řadu nových věcí ...   
Běžně se historie kraje prezentuje pouze jako historie tamních šlechtických rodů, což je v podstatě zjednodušení situace, jelikož o šlechticích je většinou dosti záznamů. Tato knížka je pohled na historii krásného kraje pod Kozákovem hledáním souvislostí mezi údaji kronik, vyprávěním pamětníků a údaji archivních záznamů a literatury. Je podložena stovkami hodin chozením po terénu, prolézáním potoků a desítkami návštěv. V první kapitole první části nazvané „Založení Turnova a co mu předcházelo“, nalezneme pokus nahlédnout trochu jiným způsobem do starší historie Turnova nežli se  běžně prezentuje. Při pátrání se dostaneme až do časů starého Říma. Dále se podíváme do historie Pelešan a zaniklých vesniček Nové Vsi, Modlic (nebo Kokošky?), Radče, Bukoviny a Nouzova. Zapátráme po tom, které rybníky nechal skopati Jindřich Michalovec v roce 1468. Podíváme se, jak to ve skutečnosti bylo s tzv. Pelešanským jezerem a samozřejmě nezapomeneme na mlýny na Libuňce a Stebence.

Druhou část, kdy budeme převážně putovat po Stebence, započneme u kostela na Hruštici, odkud sejdeme ke mlýnu do Podchlomku. Přes Sekerkovy Loučky, kde se zamyslíme nad záhadou starého statku a soustavou několika rybníků dojdeme k Poddubeckému mlýnu. Procházku úbočím Kozákova zahájíme v Loktuších zamyšlením nad původem jejich jména. Poté navštívíme mlýn pod Radostnou a Lebedárnu. Pokusíme se nalézt místo, kde vytéká voda  ze zatopené Havírny. Závěrem navštívíme zaniklé kozákovské vesničky Jichostřebí a Zásadí. V té druhé budeme pátrat i po jejím dávno zaniklém mlýnu.

Knížka má 140 stran. Téměř na každé straně je nějaký obrázek, nákres nebo mapka.

Vychází za podpory firem: Nadace AB, (firma Aries), Hájek & Koucký, (Přístrojová technika), Dissto (Dentální potřeby), Stavebniny Kvapil s.r.o. (Turnov)
 

příloha

(Miloš, přidáno 19. 5. 2008)

Tip na archivní mapy


archivnimapy.cuzk.cz
Kdekdo z vás už jistě zná server Českého úřadu zeměmřického a katastrálního... Málo z vás však možná ví, že na jejich poddoméně archivnimapy.cuzk.cz se nachání historické mapy stabilního katastru, tzv. Císařské otisky. Chvilku Vám možná bude trvat, než se zorientujete, ale rozhodně to stojí za to. Prackov se změnil poměrně hodně, ale když si najdete nějaký ten záchytný bod, máte vyhráno :) Mapy jsou z let 1842 - 1843. Konkrétně co se Prackova týká, naleznete tam ještě staré "Vodskalsko" - již neexistující statek, domek u skal a jiné... Prackovská chaloupka, kam chodíme slavit :)) tam však není - ani její předchůdkyně, která stála asi o sto metrů níž - ta co v ní "žijeme oslavami" teď, je z roku 1910 (za dva roky slaví stovku!!!) a ta starší byla s velkou pravděpodobností z roku 1855 - dle dochovaného pískovcového kamene, nalezeného v základech. Pokud byste pro srovnání chtěli něco z mezidobí, lze doporučit mapy z roku cca 1914, které jsou v Archivu v Semilech, stejně, jako tyto starší kousky. Pokud si pak vytisknete nejnovější mapu z cuzk.cz v měřítku 1:2880, potom v archivu ofotíte tu z roku 1914 a nakonec i tu z roku 1842 a dáte na sebe, krásně uvidíte změny, které se tu děly :) Hodně zábavy z inspirace přeje prackov.com :)

(Miloš, přidáno 19. 5. 2008)

Hledání uhlí v našich krajích


foto
Od pana Ladislava Šourka, velmi dobře známého historika nám na Prackov.com přibylo také něco o historii hledání uhlí v našich krajích. Jedná se o článek Josefa Soukupa st. Samozřejmě tam najdete zmínky o Prackovu, Havírně a dalších. Článek je oscanovaný a 5 souborů GIF je zabaleno do souboru ZIP. Ten je volně ke stažení po rozkliknutí "více informací". Pokud se najde dobrá duše, která to přepíše, může :) Zatím to takhle zůstává v gifech.

(Miloš, přidáno 22. 2. 2006)

Náš kraj dle Adresáře V. Kudrnáče z roku 1903

22. 2. 2006

foto

V. Kurdnáč, ADRESÁŘ POLIT. OKRESU TURNOVSKÉHO. České menšiny: Hodkovice – Jablonec n. N. – Liberec. 1904 - ADRESÁŘ a popis politického okresu TURNOVSKÉHO. OKRESY A MĚSTA: Turnov – Český Dub. ČESKÉ MENŠINY: Hodkovice – Jablonec n. N. – Liberec, Český Šumburk – Tannwald. SESTAVIL A VYDAL VÁCLAV KUDRNÁČ. V TURNOVĚ 1903. NÁKLADEM VÁCLAVA KUDRNÁČE. TISKEM JANA JIRÁNKA...


počet článků na stránku
zobrazit vše
• Copyright © 2003-2011 Prackov | Partneři: Rejnok IT počítače Turnov | Tvorba internetových stránek, bitmapové a vektorové grafiky | Matrace | Veterinární léky - internetový obchod | První Turnovská realitní kancelář | Jawa 500 OHC Český ráj | Ubytování Chata na Červenici | Ubytování v Českém ráji - Sedmihorky | Veterinární klinika Turnov | Obec Všeň | Společenské šaty na míru