Historie

počet článků na stránku
zobrazit vše
(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Žižkovy schody


Naproti Hrubé Skále stojí vysoká skála Prachovna. Vypráví se, že kdysi za husitských válek přitáhl Žižka se svým vojskem také pod Hrubou Skálu. Marně přemýšlel, jak se dostat na nepřístupný hrad, trčící na vysoké skále jako orlí hnízdo.


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Jak vznikl Zebín


Blízko Jičína na samém konci vesničky zvané Sedlištky, měl chalupu chudý sirotek Václav. Od rána do večera se lopotil na malém políčku. Úrodu mlel, jako všichni z vesnice, v hořením mlýně v nedaleké Železnici. Tak poznal Václav mlynářovu dceru Marii, hezké a hodné děvče. Marně se o ní ucházeli chlapci z okolí. Dala své slovo Václavovi a slíbili si, že se vezmou.


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Zaklínání ďáblů na Frýdštejně


Nad krásným maloskalským údolím strmí na několika nepřístupných skalách mocné rozvaliny s mohutnou věží. Je to hrad Frýdštejn.Vypráví se o něm tato pověst...


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - Vodník na Vidláku


V Rovensku žil kdysi starý Kořínek se synem. Chlapec byl mladý, nedávno se vrátil z vojny. Byl šikovný a pracovitý, a tak pomáhal otci sadařit. Sad měli trochu z ruky, až u Vidláku. Proto tam měli také boudu na hlídání. Jednou, bylo to o posvícení, se zachtělo mladému Kořínkovi jít k muzice do Rovenska. Hlídal sám, a tak peřiny z boudy, kde spával, schoval pod keř, aby je někdo neukradl, a šel.

Ale o půlnoci se zamračilo a začalo pršet. Milému tanečníkovi nezbylo než utíkat zpátky, aby uložil peřiny.

Cestou tam si schoval do vrbiček hůl, protože člověk nikdy neví, koho potká. Tak si ji cestou zpět pro všechny případy zase vzal a pelášil směrem k Borku.

Za Ktovou vedla cesta přes strouhu. Muselo se přes lávku. Ale trámy někdo ukradl, a tak tam zbyly jen kameny. Zrovna byla dost velká voda a kameny byly napůl zatopené.

Když Kořínek přišel k té rozebrané lávce, uviděl, že na druhé straně na kamenech něco sedí. Vlastně z toho viděl jen dvě světla, světla jako lampy. Jak přišel blíž, vyletělo to proti němu, jen se stačil rozpřáhnout, že to přetáhne holí. Ale ono to skočilo do strouhy, až voda vysoko vyšplouchla. Ani nevěděl, jak se dostal na druhou stranu. Na nic nečekal a utíkal pryč, co mu nohy stačily. A ve strouze jako když běží koně, tak to šplouchalo a hřmělo.

Mládenec utíkal pod Rokytnici, a tam je rybník Vidlák a z obou stran les. Běžel roklí, pěšinou podle rybníka, a vlny stříkaly tak vysoko, že mu až smáčely boty. Tam, kde je teď silnice na Hrubou skálu, byl dřív jen úvoz a písčitá cesta přes hráz. A jak tak utíkal po té hrázi, jako kdyby proti němu dusaly tři páry koní. A skutečně. Jen tak tak uhnul na pěšinu do lesa. Koně přeletěli jako splašení, a světe div se, skočili rovnou do vody. V rybníce to udělalo boží dopuštění. Špláchalo to, hučelo, vlny se valily až na břeh.

Ještě že měli boudu vysoko nad Vidlákem. Sotva dech popadal, takovým trapem vyběhl strmou stráň. A dole u rybníka to ještě dlouho bouřilo.

To se vodník zlobil, že mu obět' unikla.

 

10 zastavení v Českém ráji, Jaroslava Velartová, 1990

článek převzat z www.cesky-raj.cz - velmi pěkně zpracovaných stránkách o Českém ráji - jejich návštěvu doporučujeme..!


(Miloš, přidáno 20. 2. 2006)

Legendy - U Tří Svatých


Na trase mezi Bosní a Kněžmostem stávaly před dávnými lety sochy tří svatých. Vypráví se, že na kopci Hrádku býval za starých časů pevný hrad, kde vládla urozená kněžna. Na nedalekém Valečově sídlili její přátelé, ke kterým často zajížděla. Protože cesta byla velmi svízelná, dala postavit dlouhý most, spojující Hrádek s Valečovem, aby se vyhnula útrapám špatné jízdy. Podle tohoto mostu má prý jméno i městečko přilehlé k Hrádku.


počet článků na stránku
zobrazit vše
• Copyright © 2003-2011 Prackov | Partneři: Rejnok IT počítače Turnov | Tvorba internetových stránek, bitmapové a vektorové grafiky | Matrace | Veterinární léky - internetový obchod | První Turnovská realitní kancelář | Jawa 500 OHC Český ráj | Ubytování Chata na Červenici | Ubytování v Českém ráji - Sedmihorky | Veterinární klinika Turnov | Obec Všeň | Společenské šaty na míru